Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea”

Ediţia a V-a

Multiculturalism în onomastică

Baia Mare, 3-5 septembrie 2019

 

Secţiunile conferinței:

  • Multiculturalism în antroponimie
  • Multiculturalism în toponimie
  • Multiculturalism în numele din spațiul public (ex.: nume comerciale etc.)

Limbi oficiale ale conferinţei: româna, engleza, franceza, italiana, germana, spaniola.

Multiculturalismul este o temă din ce în ce mai prezentă în spațiul public actual internațional, fiind asociat cu politica, religia, etnia, cultura. Din punctul de vedere al onomasticii, multiculturalismul este regăsibil în toate subdomeniile acesteia. În toponimie, de exemplu, în zonele multietnice se găsesc denumiri cu etimologii provenind din limbi diferite, care, din perspectivă diacronică, oferă mărturii despre istoria și geografia locurilor. În antroponimie, componenta multiculturală se asociază cu religia, etnia, moda onomastică de la un moment dat. În ergonimie, multiculturalismul reprezintă imaginea lumii contemporane, în care globalizarea oferă un peisaj din ce în ce mai diversificat, atât în ceea ce privește numele de firme, societăți comerciale, cât și în privința numelor de branduri sau produse.