COMITETUL DE ORGANIZARE
contact: iconn3bm@gmail.com

 

Prof. dr. habil. Oliviu Felecan, directorul Centrului de Onomastică / head of the Center of Onomastics / directeur du Centre d’Onomastique , e-mail: olifelecan@yahoo.com , tel: (004)0743.770876

Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare / head of ”Petre Dulfu” County Library Baia Mare / directeur de la Bibliothèque « Petre Dulfu » de Baia Mare , e-mail : teodor.ardelean@yahoo.com  , tel. (004)0744.695178

Prof. dr. habil. Daiana Felecan, Departamentul de Filologie și Studii Culturale / Philology and Cultural Studies Department /  Département de Philologie et des Études Culturelles, e-mail: daiana18felecan@yahoo.com , tel: 0745.803381

Lector Dr. Alina Bugheşiu, Secretar al ICOS, Departamentul de Filologie și Studii Culturale / Philology and Cultural Studies Department / Département de Philologie et des Études Culturelles, e-mail: alina.bughesiu@gmail.com   tel. (004)0751.255755

Asist. Dr. Minodora Barbul, Departamentul de Filologie și Studii Culturale / Department of Philology and Cultural Studies / Département de Philologie et des Études Culturelles, e-mail: doramino@yahoo.com , tel. : (004)0722.328993